Nemlčme, jinak už brzy neřekneme nic

Autor: 0 Komentářů
Cenzura
Slovo jako teroristický čin

Evropská komise se rozhodla zahrnout nenávistné verbální projevy (tzv. hate-speech) mezi ty nejhorší – přesně tedy „zvlášť závažné“ – trestné činy. A média, tedy ta „správná“ mainstreamová, mlčí.

Pokud by prošel návrh na zařazení verbálních projevů mezi zvlášť závažné trestné činy Evropským parlamentem, z každého z vás, kdo jste stál na straně Kúdely a tleskal našim neklečícím fotbalistům, by se stal pachatel srovnatelný s teroristou. Bez ironie. #ZastavmeJe

Nemlčme, jinak už brzy neřekneme nic Tweet

Což, pokud by to prošlo Evropským parlamentem, by rázem z každého z vás, kdo jste na sociálních sítích třeba stál na straně Kúdely a tleskal našim neklečícím fotbalistům, udělalo pachatele srovnatelného s teroristou. Bez ironie.

Sbohem všemu, co si skutečně myslíme

Už žádné komentáře na neúnosně rostoucí práva menšin na úkor většiny, můžeme dát rovnou sbohem názorům na nelegální migraci a rozloučit se i s kritikou politických neziskovek devastujících Českou republiku. Nebudete moci napsat nic, co by potenciálně mohlo kohokoli urazit. Nebo tedy kohokoli… narážím na heterosexuálního bílého muže, ten unese úplně vše. I hate-speech má své meze.

Vaše názory se nehodí a existovat už nemají

Projde-li návrh EK proti svobodě projevu, je konec s vašimi osobními názory. Hate-speech budou potírat orgány EU a naše vláda s tím nezmůže vůbec nic. S udáváním jim rádi pomohou novodobí svazáci zastírající své udavačství mapováním dezinformační scény. To vše za vaše.#ZastavmeJe

Za článek Kam až jsme ochotni ve jménu rasismu zajít? bych šla nejspíš natvrdo sedět. Cílem je, jak sama Ursula von der Leyen prohlásila, „zajistit, aby se migranti, kteří mají právo zde zůstat, integrovali a cítili se vítáni; aby se migrace stala celoevropskou výzvou, ke které musí přispět celá Evropa; a je třeba zaručit podporu celého společenství, tudíž je nezbytné posilovat práva LGBTQI osob.“ K tomu se nikomu vaše osobní názory nehodí a budou to schovávat za hate-speech. Nenávistné projevy budou potírat nadřazené unijní orgány, takže naše vláda s tím nezmůže už vůbec nic. S udáváním (reportováním) jim nadšeně pomohou novodobí svazáci zastírající svůj aktivismus „mapováním dezinformační scény“ a peníze jim na to už dnes posíláte vy.

Bojujme, dokud ještě můžeme

Boj za svobodu slova má smysl. Má smysl právě teď a právě dnes. O půlnoci 20. 04. 2021 končí termín pro naše připomínky k návrhu Evropské komise. Napišme jim to! Podpořme ty, kteří nechtějí, aby nás umlčeli – Společnost pro obranu svobody projevu, všechny odkazy zde: https://www.sosp.cz/evropska-komise-hate-speech/. Františka Kubáska a jeho projekt Incorrect.cz. Dokud je to ještě možné.

Nelze věřit instituci, která se rozhodla tvrdě zavádět diktátorské praktiky, aniž bychom se k nim mohli vyjádřit. Nelze věřit celé EU, že chce prosazovat demokratické principy, když je právě tou entitou, která nám sahá na jednu z nejcennějších hodnot - svobodu projevu #ZastavmeJe

Já k návrhu zanechala tohle. Co jim napíšete vy?

Důsledně se ohrazuji proti návrhu rozšířit unijní seznam trestných činů o nenávistné verbální projevy, který není ničím jiným než nástrojem totalitních praktik, s nimiž máme stále ještě živé a bohaté zkušenosti z nedávné komunistické minulosti. Nelze umlčovat názory pod záminkou „projevů nenávisti“, za něž se dá dle dnešní definice schovat naprosto cokoli. Nelze postavit tento vágní pojem na roveň s těmi nejtěžšími trestnými činy. Nelze mít důvěru v instituci, která se tyto diktátorské praktiky rozhodla tvrdě zavádět, aniž by umožnila svým obyvatelům se k návrhu vyjádřit. Nelze věřit celé Evropské unii, že chce prosazovat demokratické principy, když je ona právě tou entitou, která se rozhodla sáhnout na jednu z nejcennějších hodnot, kterou by každá lidská bytost v rámci civilizovaného světa měla mít – svobodu projevu a vyjadřování.

‚Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet.‘ George Orwell, 1944

Natálie Vachatová 20. 04. 2021″

Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email